Wijnhandel

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een vergoeding en zonder reden op te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. Voor geleverde diensten en voorwerpen die bedrukt zijn met het logo van een firma, heeft de consument dit recht niet. Deze clausule geldt alleen voor Belgische klanten. Indien de klant van de aankoop afziet is hij wel verplicht om volgende dingen te doen :  

- Wijn Import Modern BVBA (Meusegemstraat 108, 1861 Wolvertem) per brief of per e-mail op de hoogte brengen. 

- Goederen ongeschonden en op kosten van de consument  terug te leveren aan Wijn Import Modern. Vooraleer de goederen worden gecrediteerd moeten zij terug onbeschadigd in het bezit van Wijnimport Modern bvba zijn.

- Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen contant te betalen, na de bedenktijd van zeven dagen.

- Betalingen kunnen door middel van een bankoverschrijving, Bancontact of kontanten.

- De wijze van vervoer en kostprijs wordt door de verkoper bepaald.

- Bij betwisting is de rechtbank bevoegd op het grondgebied van de verkoper bevoegd voor de procedure.

- Indien na verwittiging toch een ingebrekestelling moet volgen zal onmiddelijk 30,00 € aanmaningskosten worden aangerekend.

- De verkoper Wijn Import Modern BVBA behoudt ten alle tijde het recht om af te zien van de transactie na gemotiveerde redenen (niet in staat te leveren, gewijzigde verkoopsvoorwaarden,...).

- De vermelde jaargang van een fles is steeds indicatief en kan in de praktijk verschillen van de werkelijk geleverde fles(sen).