VERZAKINGSRECHT    VERKOOP OP AFSTAND

Wijnhandel

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een vergoeding en zonder reden op te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. Voor geleverde diensten en voorwerpen die bedrukt zijn met het logo van een firma, heeft de consument dit recht niet. Deze clausule geldt alleen voor Belgische klanten. Indien de klant van de aankoop afziet is hij wel verplicht om volgende dingen te doen :  

- Wijnimport Modern BVBA Fr. Sebrechtslaan, 54-13 te 1081 Koekelberg per brief (liefst aangetekend) op de hoogte brengen. 

- Goederen ongeschonden en op kosten van de consument  terug sturen aan Wijn Import Modern. Vooraleer de goederen worden gecrediteerd moeten zij terug onbeschadigd in het bezit van Wijnimport Modern bvba zijn.

- Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen contant te betalen, na de bedenktijd van zeven dagen.

- Betalingen kunnen door middel van een bankoverschrijving, cheque of kontanten.

- De wijze van vervoer en kostprijs wordt vooraf afgesproken met de klant.

- Bij betwisting zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.

- Indien na verwittiging toch een ingebrekestelling moet volgen zal onmiddelijk 30,00 € kosten worden aangerekend